90% din rădăcina căpșunilor se situează superficial, în stratul de 20 cm de sub suprafața solului. Tipul și structura solului determină modalitatea de irigare, timpul de irigare și pierderile de substanțe nutritive. În imaginea alăturată se vede că, în cazul solurilor afânate, nisipoase, prin irigarea de scurtă durată, substanțele nutritive ajung în straturile de sub zona rădăcinilor Apa pătrunde mai ales în adâncime, umidificarea laterală este minimă. Aceasta înseamnă că brazdele nu se pot umezi bine (în totalitate) ceea ce duce la reducerea suprafeței rădăcinilor și a cantităților produse. În cazul solurilor mai compacte, apa se dispersează mai bine atât în adâncime, cât și lateral, umezind solul într-o modalitate mai favorabilă. Dar aceasta doar în cazul în care solul are o structură fărâmițată. În cazul solurilor poroase, tasate, apa se dispersează în mod nefavorabil. Pe aceste soluri să efectuăm irigări mai rare, cu cantități mari (de ex. 2-3 l/ metru liniar)!

Substanțele nutritive și irigarea – Substanțele nutritive, diluate în apa de irigație, în special azotul, calciul dar chiar și fosforul și potasiul, se deplasează de zece ori mai rapid în sol decât administrate sub formă de îngrășământ primar. Deja la o irigare de 10 l/metru liniar, acestea pot să ajungă la o adâncime de 20 cm, sub zona de așezare a rădăcinilor.

În concluzie:
Din cauza rădăcinilor superficiale ale căpșunilor, în urma structurii solului și a modului de irigare, putem să luăm în calcul pierderi de materii nutritive, prin spălare, de până la 20-50%.
Aceasta va avea ca rezultat o cantitate mai mică de substanțe nutritive asimilabile și o producție scăzută! Din această cauză, trebuie să procedăm foarte atent la stabilirea perioadelor de irigare și de administrare prin irigare a materiilor nutritive. Vom mai discuta acest aspect și în capitolul accentuării asimilării materiilor nutritive.

www.gradinafertila.ro

Articole recomandate