În țara noastră se cultivă căpșuni pe numeroase suprafețe, dar se poate afirma cu o mare probabilitate, că aceste culturi ajung să fie cultivate pe aceleași suprafețe. Mai precis, că nu există modalitate de respectare a rotației culturilor, întrucât nu există această posibilitate. Din această cauză pot să apară numeroși agenți patogeni (Fusarium, Phytium, Sclerotnia, etc.), respectiv dăunători (de ex. nematozi, acarieni, tripsi), reprezentând riscuri fitosanitare majore, și care, înmulțindu-se ar putea îngreuna foarte mult realizarea unei culturi rentabile.

În cazul culturilor bianuale, reducerea producției, ca urmare a epuizării solului, plus tratamentele fitosanitare îngreu-nează și mai mult realizarea unei culturi rentabile. Solul nu trebuie tratat doar ca „mediu de sprijin”, ci ca un mediu biochimic complex. Organismele vii, folositoare din sol, eliberează, pentru plante, materiile nutritive, din cantitățile de materii organice, fixate în sol. Căpșunile necesită pentru realizarea producției o cantitate însemnată de NPK și de oligoelemente. Dar substanțele active administrate exclusiv în forma îngrășămintelor minerale nu pot să acopere necesitățile plantelor, este necesară și accesarea așa numitului potențial al solului! Dar existența acestui potențial poate fi împiedicată de numeroși factori.
În cazul administrării unilaterale de îngrășăminte, vom fixa conținutul de calciu din sol, vom reduce numărul de microorganisme folositoare, vom accentua aciditatea solului și acumularea de săruri nocive, în ansamblu vom deteriora capacitatea solului de a oferi materii nutritive. Desigur, utilizarea îngrășămintelor minerale nu se poate exclude total din cadrul cultivării, deoarece prin utilizarea acestora se pot atinge creșteri semnificative ale producției. Îngrășământul de bază M-FERT oferă o soluție alternativă pentru rezolvarea acestei probleme complexe (în doze de 200-250 kg/ha). M-FERT ajută la eliberarea fosforului, aceasta neconținând fosfor, ci bacterii care eliberează fosforul. Aceste microorganisme expun, an de an, o cantitate însemnată de substanțe active, cu ajutorul cărora putem să creștem conținutul de fosfor al solului.
Cei care aleg această soluție, vor avea plante dezvoltate mai viguros, materiile nutriționale administrate vor fi asimilate mai bine, și vor întâlni mai puține probleme de ofilire sau radiculare, chiar și în cazul unor irigări excesive.

Soluția la epuizarea solului sau evitarea acestui fenomen, se poate realiza doar în moduri complexe:

• schimbarea locațiilor la un interval de 2-3 ani, conform posibilităților
• dacă aceasta nu se poate realiza, o soluție bună este plantarea, în rânduri, de diferite culturi
• administrarea regulată (în fiecare an) de îngrășământ organic sau de peleți de îngrășământ organic, astfel se poate menține sănătatea rădăcinilor
• lucrări agricole de calitate, efectuate la timp
• îndepărtarea, distrugerea cât mai rapidă a rămășițelor de plante uscate, a foliei de acoperire a solului
• aplicarea anuală de M-FERT, la momentul realizării brazdelor și în sezon, în 1-2 ocazii, prin picurare, în doză de 2-3 kg/1000 m2
• menținerea unei condiții bune a plantelor – intensificarea rezistenței la boli a acestora
• recunoașterea și prevenirea precoce a bolilor
• recunoașterea și tratarea infecțiilor cu nematozi, prin administrarea de Kendal ROOT

www.gradinafertila.ro

Articole recomandate